Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolekce XIII - Zemí Bible, patriarchů a proroků (2)

7. 1. 2008

Izrael takový, jaký je ...

1 

Obrazek

Kostel na hoře Blahoslavenství u Galilejského moře.

.

 2

Obrazek

 

 3

Obrazek

 

 Obr. 2 a 3: Tel Hadar - místo druhého nasycení davu.

.

 4

Nazaret

Pohled na město z hory Skoku k bazilice Zvěstování(uprostřed).

 

Obrazek

 

.

 Kursi.

 Místo, kde Ježíš zahnal do moře vepře, do nichž předtím nechal vstoupit  nečisté duchy, kteří  trápili posedlého muže.

 5

Obrazek

 

 6

Obrazek

 

 7

Obrazek

 

 8

Obrazek

 

 9

Obrazek

 

 10

Obrazek

 

 11

Obrazek

 

Jak patrno, nacházejí se na tomto místě ruiny kláštera s památečními mozaikami.

.

 Pohled na horu Tábor z vrcholu hory Skoku v Nazaretu.

 12

Obrazek

 

 13

Obrazek

 

.

 

 Kána Galilejská

Kdo by neznal ten pozoruhodný příběh z Janova evangelia. Ježíš  byl pozván na svatbu právě do tohoto městečka v severním Izraeli. A co se nestalo?  Krajně nepříjemné faux pas: během hodování došlo víno. A jak se záhy ukázalo, všechno špatné může být k něčemu dobré. Právě  galilejská Kána se stala místem, kde Ježíš učinil svůj první pozemský zázrak.  Přečtěme si, jak o tom pojednává Biblle:

.

Když se pak nedostalo vína,  řekla matka Ježíšova jemu: Vína nemají. Dí jí Ježíš: Co mě a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má. Dí matka  jeho služebníkům: Což by koli vám řekl, učiňte. I bylo tu kamenných stoudví šest postaveno podle očišťování židovského, beroucího v sebe jedna každá dvě neb tři míry.  Řekl jim Ježíš: Naplňte ty stoudve vodou.  I naplnili je až do vrchu. I dí jim: nalejvétež již a neste vrchnímu správci svatby.  I nesli. A jakž okusil vrchní správce  svatby té vody, vínem učiněné(nevěděl pak, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu), povolal ženicha ten vrchní správce a řekl mu: Každý člověk nejprve dobré víno dává, a kydž by se hojně napili, tedy to, kteréž horší.  Ty zachoval jsi vímo dobré až dosavad.  To učinil Ježíš počátek divů v Káni Galilejské a zjevil slávu svou.

.

Tolik biblický záznam.

Vraťme se ale zpět do současnosti a dejme slovo autorovi  snímků Lumíru Hanušovi, který má pro nás sdělení, jak to s tou galilejsou Kánou vlastně je.

.

Všichni, kdo jako turisté či poutníci přijeli do Izraele, určitě při cestě z Nazaretu do města Tiberias, ležícího na břehu Galilejského moře, navštívili vesnici, která se dnes jmenuje KFAR KANA.  Nachází se tam kostel zázraku, kde prý Ježíš proměnil vodu ve víno. Poutníci tam obvykle obnovují manželské sliby.  Nic proti tomu, ale tohle místo nemá s Kánou Galilejskou  pranic společného.  Skutečná Kána Galilejská, je o pár kilometrů dále na vrcholu pahorku CHIRBET KANA, asi 14 km od Nazaretu. V současnosti tam jsou k vidění  pouze ruiny. Až do roku 1641 vodívali františkání poutníky na toto místo. Pak se přesunulo do Kfar  Kany. Proč?  To víte, dojít do Chirbet Kany(česky Ruina Kány) znamená hodinovou pěší  cestu v pustinou, často v nemilosrdném vedru, přičemž vše, od vody po fotovýbavu,  musí turisté nést sebou.  Sám jsem toto místo navštívil dvakrát a stálo to za to. Je tam spousta ruin,  řada cisteren na vodu,  strarodávné hroby a na vrcholu dokonce pozůstatek synagogy!  Co více si přát?  Místo je ze všech stran velice pěkné a "fotogenické".  Zatímco nepravá Kána je na pohodlné cestě z Nazareta ke Galilejskému moři,  a doveze vás až na místo autobus,  do pravé Kány, na níž  se shodují i archeologové,  se člověk dostane jen za cenu jistého úsilí a osobního sebezapření.

.

A právě  tuto skutečnou Kánu  nyní prostřednictvím fotografií Lumíra Hanuše navštívíme. 

 

 14

Obrazek

 

Chirbet Kana - pohled shora.

 15

Obrazek

 

Cesta vede trním, kterým se člověk musí občas doslova prodírat. Nic  příjemného.

 16

Obrazek

 

 17

Obrazek

Obr. 16 a 17 - Dva pohledy na  pahorek Chirbet Kana zdola.

 18

Obrazek

 

 19

Obrazek

 

 20

Obrazek

 

 21

Obrazek

 

Obr. 18 - 21:  Jeden z hrobů na vrcholu Chirbet Kana.

 22

Obrazek

 

Pozůstatky budov na svahu Chirbat Kany.

 23

Obrazek

 

 24

Obrazek

 

 25

Obrazek

 

 26

Obrazek

 

Obr. 23 - 26: Ruiny synagogy na vrcholu Chirbat Kana.

 27

Obrazek

 

Práh ve zbytcích budovy na vrcholu pahorku.

 28

Obrazek

 

Místnost ve skále na vrcholu pahorku.