Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolekce X - Jeruzalém (6)

13. 12. 2007

Izrael takový, jaký je ...

 ... Jeruzalémská hora  HAR CHERED

 1

Obrazek

 

 2

Obrazek

 

 3

Obrazek

 

 .

 4

Obrazek

 

 5

Obrazek

 

 6

Obrazek

 

 ... Pohled na nejvyšší jeruzalémskou horu ORA(obr. 4), pod níž stojí  dva kostely. Nižší  je františkánský kostel Navštívení panny Marie v Ejn Kerem, nad ním nový pravoslavný kostel. Je před dokončením(psáno v prosinci 2007) a zatím  církevním účelům neslouží.

.

 ... V jeruzalémské čtvrti Miškenot Šaananim se nachází VĚTRNÝ MLÝN MONTEFIORE.  V roce 1857  ho nechal postavit  sir Moses Montefiore. Mouku v něm mleli mlynáři z Anglie od roku 1860 celé čtvrtstoletí.

 Obrazek7

 8

Obrazek

 

 .

Obrazek

 

 ... Pohled na JERUZALÉMSKOU KRAJINU  od mlýnu Montefiore. V pozadí je dobře patrná bezpečnstní protiteroristická stěna.

.

10 

Obrazek

 

 ... Podvečerní pohled na vrchol HORY SION, kde se nachází kostel a opatství Dormicion(chrám zesnutí Panny Marie) a objekt Coenaculum - místnost  poslední večeře Páně a seslání Ducha svatého. V dolním podlaží komplexu je podle tradice umístěn  hrob krále Davida.

.

 ... Proslulá ZEĎ NÁŘKŮ, hebrejsky HaKotel haMaaravi(Západní stěna). Její celková délka je 488 metrů, modlitební úsek měřil po staletí pouhých 28 metrů.  Nad dlažbou se zvedá jedenáct kamenných řad z herodiánského období, nad nimi je pět řad z raně arabského období a ještě výše jsou vrstvy z mamelucké a turecké éry. V zemí, do hloubky 18 metrů, je ukryto dalších 16 kamenných řad. V současné době  má modlitební část stěny délku 60 a výšku 17 metrů.  Zachované dolní řady kvádrů spadají do období Druhého chrámu, vrstvy nad nimi byly nazvány "Mistrovskou řadou"  a lze je spatřit v tunelu Západní stěny.  Vysoká je 3 a půl metru a její velká váha posloužila ke stabilizaci řad kamenů, které se nacházely pod ní.  Samotné kvádry Mistrovské řady jsou neuvěřitelně objemné. Třetí kámen směrem k severu je vůbec největším stavebním kamenem nalezeným v Izraeli s úctyhodnými rozměry(d x š x v) 12,5 x 3,5-4,5 x 3,5 metru. Váží kolem 370 tun.

 11

Obrazek

 

Devítiramenný svícen chanukija umístěný u Západni zdi během svátků Chanuka 2007.

 12

Obrazek

Židé při modlitbě u Západní zdi.

 13

Obrazek

 

V tzv. Wilsonově oblouku, který je situován nalevo od Zdi nářků,  je možné spatřit malý úsek spodních  kamenných řad z herodiánského období.

 14

Obrazek

 

Ortodoxní Židé při modlitbě ve Wilsonově oblouku.

 15

Obrazek

 

Detailní pohled na modlícího se ortodoxního Žida.

 16

Obrazek

 

Zeď nářků - celkový pohled. V levém horním roku část zlaté kopule Skalního dómu.

 17

Obrazek

 

Pohled na Zeď nářků se svícnem chanukija. Izraelská vlajka v popředí připomíná, že toto svaté místo judaismu zůstane natrvalo nedílnou součástí židovského státu.

 .

 ... MENORA, sedmiramenný svícen, vedle Davidovy hvězdy židovský národní a náboženský symbol. Toto je její rekonstruovaná podoba, jaká bývala podle popisů ve starověkém jeruzalémském Chrámu. Na pozlacení bylo použito 46 kilogramů vzácného kovu. V pozadí je vidět mešita Al Aksa a židovský hřbitov na svahu Olivetské hory.

 18

Obrazek

 

 19

Obrazek

 

 20

Obrazek

Detail menory.

.

 

Obrazek

 

21

 Škola pro studium dědictví Tóry v židovské čtvrtí Jeruzaléma.

.

 ... JAFFSKÁ BRÁNA.  Pohled z obou stran.

 

Obrazek

22

 

Obrazek

23

.

 ... SIONSKÁ BRÁNA.  Pohled z vnější(obr. 24 a 25) a vnitřní strany Starého města(26).  Jak je z lešení patrné, byla  v době pořízování  záběrů(podzim 2007) brána v rekonstrukci, a to v rámci  akce The Old City Walls Conservation Project(25).

 

Obrazek

 

24

 

Obrazek

 

25

 

Obrazek

 

26

.

 27

Obrazek

 

 

Obrazek

 

28

 ... Přestavba jedné architektonicky pozoruhodné budovy na jeruzalémské ulici ARGON.

.

 ... PAMÁTNÍK věnovaný obětem holocaustu umístěný v Židovské čtvrti Starého města.

 29

Obrazek

 

 30

Obrazek

 

.

 

Obrazek

31

 ... SYNAGOGA CHURVA. Dlohá léta v ruinách,  rodí se dnes do své někdejší krásy.

.

 ... ŽIDOVSKÝ HŘBITOV na Olivetské hoře, kde je kromě jiných pohřben bývalý premiér Menachem Begin a zakladatel moderní hebrejštiny Eliezer Ben Jehuda(viz příslušnou kolekci na II. Lubomírových Listech). Pohřebiště existuje dlouhá staletí, proto zde nalezneme jak hroby s  láskou udržované, tak zcela zničené.

 32

Obrazek

 

 33

Obrazek

 

 34

Obrazek

 

 35

Obrazek

 

 36

Obrazek

 

 37

 

Obrazek

 

 38

Obrazek

 

 39

Obrazek

 

 40

Obrazek

 

 41

Obrazek

 

 

• 

ZPĚT na úvodní stranu